Vogelfestival 2007Voor de vierde achtereenvolgende keer waren de Oostvaardersplassen op 25 en 26 augustus a.s. het decor van een heus Vogelfestival.
In korte tijd is het festival uitgegroeid tot een evenement dat zijn weerga in Europa niet kent.
De afgelopen twee jaar trok dit evenement zo rond de 10.000 bezoekers!
Dit jaar bleef de teller, ondanks de fraaie weersomstandigheden, steken op een aantal van 9.000, voorwaar nog steeds een groot aantal.
Het Vogelfestival wordt jaarlijks georganiseerd door Staatsbosbeheer, SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland.
Het festival in de Oostvaardersplassen stond in 2007 in het teken van vogels en klimaatverandering.
Dit laatste werd treffend in beeld gebracht met een grote smeltende ijsklomp, waarop de jeugd zich met sponzen heerlijk kon uitleven.

De klimaatsverandering ludiek in beeld gebracht - Foto Wim Wijering

Klimaatverandering vormt voor vogels een grote bedreiging.
Vooral vogels, die afhankelijk zijn van wetlands, dreigen de dupe te worden.
Vanuit de Oostvaar-dersplassen trekken veel van deze vogels naar Afrikaanse overwinteringgebieden, waar ze in grote problemen dreigen te geraken door toenemende watertekorten.

Tijdens het evenement werd de Gouden Lepelaar uitgereikt aan Hans Vader uit Haarlem.
De heer Vader ontving de onderscheiding voor het feit dat hij zich al meer dan 45 jaar als vrijwilliger op een bijzonder verdienstelijk wijze voor de bescherming van vogels inzet.
De Gouden Lepelaar is de hoogste onderscheiding van Vogelbescherming.

Lepelaar in de vlucht - Foto Wim Wijering

Een deel van de entreeopbrengst, groot 23.500 euro, ging dit jaar naar een beschermingsproject voor de rode ibis in Suriname.
Het voortbestaan van deze soort is namelijk erg onzeker.
De vogel staat bij menigeen in Suriname en Frans Guyana op de menukaart.
Ook de rode veren doen het goed in de illegale handel.
Stinasu, het equivalent van Vogelbescherming Nederland in Suriname, is in 2006 samen met de overheid een campagne begonnen om de rode ibis te behoeden voor de ondergang.

Rode ibis in eclipskleed - Foto Wim Wijering

Een delegatie van vier personen van onze Vereniging gaf op 26 augustus j.l. op het festival acte de présence, met name met het oog op de naderende jubileumfestiviteiten in 2008.
Ons 25-jarig Verenigingsjubileum willen wij immers niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Op het jaarprogramma volgend jaar prijkt dan ook eind maart een groots opgezette publieksdag, een gezinsfietstocht gericht op natuurbeleving in mei en een speciaal programma voor de jeugd, waarbij de scholen zullen worden betrokken in oktober.
Het was dan ook bijzonder nuttig om een kijkje te nemen in de keuken van professionele organisaties, nieuwe ideeën op te doen en in gesprek te gaan met diverse standhouders.

Vogelbescherming Nederland was uiteraard ook zelf van de partij - Foto Wim Wijering

Als eerste liepen we Hans Peeters van Vogelbescherming Nederland tegen het lijf.
Hans is bij Vogelbescherming al sinds 1987 werkzaam, aanvankelijk als persvoorlichter en sinds enige tijd ook als vertegenwoordiger van vogelbeschermingsorganisaties, zowel in binnen- als buitenland.
Hij publiceert verder - om de 14 dagen - natuurcolums in de Telegraaf en in zijn vrije tijd aquarelleert hij.
Zijn objecten, hoe kan het ook anders, zijn vooral vogels.
Hans verklaarde zich meteen bereid om volgend jaar naar Weerselo te komen om mee te helpen onze publieksdag tot een succes te maken.

Bij de stand van SOVON werd gesproken met Carolyn Vermanen, hoofd van de afdeling Communicatie.
Ook op de deelname van SOVON, zonodig door een regionale vertegenwoordiger, konden we rekenen, zo werd ons verzekerd.
Later op de dag hebben we nog een interessante lezing bijgewoond van de SOVON-medewerker Olaf Klaassen.
Hij verhaalde over het broedverloop van de blauwe kiekendief op de Waddeneilanden.

Gastspreker van SOVON over het wel en wee van blauwe kiekendieven - Foto Wim Wijering

Veel bezoekers bezochten tijdens het festival ook de kunsthal.
Met drie amateur natuurfotografen in ons midden konden we daar natuurlijk niet wegblijven.
Met veel interesse werden fraaie werken bekeken van onder meer Hans Dekkers, Erik van Ommen,
Karel Mauer, Elwin van der Kolk, Wim Wilmers, maar ook van enkele natuurfotografen uit onze regio, zoals Han Bouwmeester met zijn Natuurfocus maten, alsmede Simone Gerards uit Enschede.
Laatstgenoemde was zeer welwillend om volgend jaar met haar werk bij de “buren” op bezoek te komen, waarbij overwogen wordt om een workshop voor beginners en of gevorderden op het gebied van natuurfotografie te gaan geven.

Een blik bij de stand van Simone Gerards fotografie - Foto Wim Wijering

Bijzonder enthousiast reageerde eveneens Miranda van den Bosch uit Ridderkerk, die heel natuurgetrouw bezig is met de “reproductie van het Vogelalfabet”.
Ze maakt “en publique” prachtige vogelportretten, zoals ook op de bijgeplaatste foto te zien is van een paartje ijsvogels, waarmee ze tijdens ons bezoek furore maakte.

Miranda van den Bosch maakt prachtige vogelportretten - Foto Wim Wijering  

 Haar nieuwste creatie een paartje ijsvogels - Foto Wim Wijering

Minstens zo enthousiast was ook de standbemanning van de GBN oftewel de Gierzwaluwbescherming Nederland.
Ook zij hadden een zeer interessante stand waarbij allerlei kunstnesten voor deze soort werden getoond, uiteraard met veel nuttige informatie om de gierzwaluw te helpen bij het bewonen van geschikte nestgelegenheden.
Eén van onze donateurs is GBN vertegenwoordiger en zal ongetwijfeld er met het betreffende standmateriaal bij zijn volgend jaar.

De stand van Gierzwaluwbescherming Nederland - Foto Wim Wijering

De kerkuilen in onze regio maken een uitzonderlijk jaar door. Nooit eerder werden er bij nestkastcontroles zoveel jongen aangetroffen.
Bij het “ter perse”: gaan van dit artikel nadert de teller inmiddels het getal van 400!
Natuurlijk keken we gevieren ook met de nodige aandacht naar hetgeen de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland voor het publiek te bieden had.
Zelf zullen we tijdens onze jubileumactiviteiten ook veel aandacht schenken aan de kerkuil.
We kunnen, indien we tekort komen, in ieder geval beschikken over allerlei leenmateriaal.
Gesproken is nog kort met Johan de Jong, de bekendste kerkuilenspecialist in Nederland.

De kerkuil maakt een uitstekend jaar door - Foto Wim Wijering

De overstap naar STONE (Steenuiloverleg Nederland) was daarna snel gemaakt.
Ook zij hadden voor hun aandachtsoort het nodige in huis.
Evenals bij de kerkuil zullen we voor de steenuil, vanwege onze betrokkenheid bij deze soort, een eigen stand gaan bemannen.
Een leuke CD over het steenuilleven in de lente zal dan zeker aan geïnteresseerde natuurliefhebbers kunnen worden getoond.

Uitleg over de steenuil - Foto Wim Wijering

In twee levensgrote indiaanse tipi’s waren de Wildzoekers, Nederlands nieuwste jeugdnatuurgroep, gehuisvest.
Aan deze club werd van onze kant extra veel aandacht besteed, omdat natuurinteresse bij wat hopelijk de opvolgers van ons natuurwerk zullen gaan worden, bij ons hoog in het vaandel staat.
Het was bijzonder mooi om te zien hoe de jeugd op diverse speelse manieren vertrouwd werd gemaakt met de boeiende wereld van de natuur.
Zo stonden er reuk- en tastproeven, zoeken naar waterbeestjes, uitpluizen van uilenballen etc. op het programma.
We legden contact met Annemieke Drok uit Dronten, één van de begeleidsters.
Nog niet zo lang geleden was ze met een muizenwerkgroep te gast binnen onze Verenigingsgrenzen.

De wildzoekers waren te vinden in enorme tipi's - Foto Wim Wijering

Uilenballen pluizen - Foto Wim Wijering

Vogelaars en optische apparatuur zijn nu eenmaal onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Tijdens het festival konden we ruimschoots ons hart ophalen met hetgeen ons aan nieuwe apparatuur werd gedemonstreerd.
Met een vertegenwoordiger van Zeiss zijn inmiddels afspraken gemaakt om volgend jaar naar Twente te komen.
Ook al hadden we die dag niet veel tijd om naar vogels te kijken, dan nog boden de telescopen een prachtige blik op een visarend op een boomtak.

 Visarend op boomtak - Foto Wim Wijering

In het weekend werden bij de Oostvaardersplassen naast een juveniele zeearend ook enkele wespendieven en zwarte ooievaars gezien.
De outdoor-artikelen konden ook rekenen op veel belangstelling van onze kant.
Er werd dan ook het nodige in- en aangekocht.
Onze aandacht ging vooral uit naar de nieuwste schuiltenten voor natuurfotografie en wat dies meer zij.
Dat je hierbij heel ver kunt gaan bleek wel uit het arsenaal aan camouflagekleding, speciale handschoenen etc.

Schuiltenten zijn er te kust en te keur - Foto Wim Wijering

Voor zover de portemonnee die dag al geen aderlating had moeten ondergaan, dan konden we onze penningen zeker kwijt bij Meys Natuurboeken.
Deze Nederlandse uitgever van nationale en internationale natuurboeken werd door veel natuurliefhebbers bezocht.
Er lag veel nieuw materiaal op zijn dubbele stand.
Natuurlijk hebben we ook hem gestrikt om vanuit Zuid Limburg naar Weerselo te komen.

Omdat hier ongetwijfeld veel vraag naar zal zijn, is ook de directeur van VIVARA, Jan Thomassen, benaderd.
Vivara werkt nauw samen met Vogelbescherming Nederland en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van natuurbeschermingsproducten, zoals vogelvoer, voederhuisjes en nestkasten.
Het was verrassend om te zien welke originele producten en handige tips ze in huis hadden.
Leuk waren in ieder geval ook enkele originele vlinder- en insectenkasten voor in de tuin.
Vivara zegde eveneens haar medewerking toe.

Vogelhuisjes en insectenkasten van Vivara - Foto Wim Wijering

Over vlinders gesproken.
Steeds meer vogelaars krijgen meer en meer aandacht voor vlinders en libellen.
Ook binnen onze Vereniging is dat het geval.
Op het festival was ook de Vlinderstichting aanwezig, compleet met een vitrine met levende koolwitjes.
De coördinatrice bij de Vlinderstichting, Titia Wolterbeek, stond evenmin onwelwillend tegenover het feit om in 2008 naar de publieksdag te komen.
Inmiddels zijn twee vlinderexperts (Ben Wessels en Jeroen Voogd) uit onze eigen regio benaderd, die de Vlinderstichting zullen gaan vertegenwoordigen.

Vitrinekast met koolwitjes - Foto Wim Wijering

Over het festival, de ruim honderd standhouders, de excursies etc. valt nog veel meer te vertellen.
Het belangrijkste was evenwel dat onze missie meer dan geslaagd genoemd mag worden.